Thẻ: Tỷ trọng của mút xốp

Tỷ trọng của mút xốp Tỷ trọng của mút xốp

Tỷ trọng của mút xốp

Tỷ trọng của mút xốp là gì? Tỷ trọng của mút xốp sofa là số kg/m3 ví dụ như 10kg/m3 (hay D10), 20kg/m3 (hay D20) 30kg/m3 (hay D30) 40kg/m3 (hay D40). Mút Xốp Không Gian ...

Back To Top
Contact Me on Zalo