Tác giả: admin

Mút ép Mút ép

Mút ép

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ các loại mút ép tái sinh. Các loại mút tái chế, mút vụn xay nhuyễn, trộn đều với keo cao cấp, cho vào lò ép với độ ...

Mút ép tái sinh Mút ép tái sinh

Mút ép tái sinh

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ các loại mút ép tái sinh, mút tái chế, mút ép, rebonded foam. Các loại mút tái chế, mút vụn xay nhuyễn, trộn đều với keo cao ...

Mút chống cháy D40 Mút chống cháy D40

Mút chống cháy D40

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút chống cháy D40 nghĩa là loại mút xốp mềm có tên là: D và tỷ trọng là 40 kg/m3. Thông số Mút chống cháy D40 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D40 – Mã ...

Mút chống cháy D30 Mút chống cháy D30

Mút chống cháy D30

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút chống cháy D30 nghĩa là loại mút xốp mềm có tên là: D và tỷ trọng là 30 kg/m3. Thông số Mút chống cháy D30 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D30 – Mã ...

Mút chống cháy D28 Mút chống cháy D28

Mút chống cháy D28

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút chống cháy D28 nghĩa là loại mút xốp mềm có tên là: D và tỷ trọng là 27 kg/m3. Thông số Mút chống cháy D28 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D28 – Mã ...

Mút chống cháy D27 Mút chống cháy D27

Mút chống cháy D27

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút chống cháy D27 nghĩa là loại mút xốp mềm có tên là: D và tỷ trọng là 27 kg/m3. Thông số Mút chống cháy D27 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D27 – Mã ...

Mút chống cháy D25 Mút chống cháy D25

Mút chống cháy D25

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút chống cháy D25 nghĩa là loại mút xốp mềm có tên là: D và tỷ trọng là 25 kg/m3. Thông số Mút chống cháy D25 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D25 – Mã ...

Mút chống cháy D23 Mút chống cháy D23

Mút chống cháy D23

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút chống cháy D23 nghĩa là loại mút xốp mềm có tên là: D và tỷ trọng là 23 kg/m3. Thông số Mút chống cháy D23 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D23 – Mã ...

Mút chống cháy D22 Mút chống cháy D22

Mút chống cháy D22

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút chống cháy D22 nghĩa là loại mút xốp mềm có tên là: D và tỷ trọng là 22 kg/m3. Thông số Mút chống cháy D22 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D22 – Mã ...

Mút chống cháy D20 Mút chống cháy D20

Mút chống cháy D20

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút chống cháy D20 nghĩa là loại mút xốp mềm có tên là: D và tỷ trọng là 20 kg/m3. Thông số Mút chống cháy D20 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D20 – Mã ...

Mút chống cháy D18 Mút chống cháy D18

Mút chống cháy D18

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút chống cháy D18 nghĩa là loại mút xốp mềm có tên là: D và tỷ trọng là 18 kg/m3. Thông số Mút chống cháy D18 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D18 – Mã ...

Mút chống cháy D16 Mút chống cháy D16

Mút chống cháy D16

Mút Xốp Không Gian chuyên cung cấp sỉ Mút chống cháy D16 nghĩa là loại mút xốp mềm có tên là: D và tỷ trọng là 16 kg/m3. Thông số Mút chống cháy D16 như sau: – Tên gọi: Mút chống cháy D16 – Mã ...

Back To Top
Contact Me on Zalo